digitalDIVO – sterownik, który uskrzydli Twój samochód!

Sercem każdego układu elektronicznego digitalDIVO jest wydajny mikroprocesor, nadzorujący działanie optymalizacji. Jego podstawowym zadaniem jest analiza czasu trwania, ilości i częstotliwości wtrysków paliwa. Na podstawie tych danych digitalDIVO oblicza parametry stosowanego modelu optymalizacji. Kolejnym istotnym zadaniem sterownika jest weryfikacja prawidłowości wtrysków i stałe określanie stanu pracy silnika – proces ten odbywa się do 100 tys. razy na sekundę.

Opracowany przez naszych matematyków i specjalistów od elektroniki samochodo- wej model stosowany w digitalDIVO pozwala określić, kiedy i w jaki sposób powinna przebiegać optymalizacja, pozwalająca podnieść moc i moment obrotowy. Opiera się ona na parametrach dobranych dla każdego typu silnika po długotrwałych testach i po- miarach. Po wyznaczeniu danych zostają one przekazane do jednostki sterującej wtrys- kiwaczami. W tym celu system elektroniczny digitalDIVO wyposażony jest w wyjścia mocy specjalnie dostosowane do typu silnika. Są one kontrolowane przez procesor z dokładnością do jednej milionowej sekundy i podlegają stałej weryfikacji.

Funkcje ochrony silnika

Po uruchomieniu silnika digitalDIVO włącza funkcje ochronne, które nie dopuszczą do tuningu w sytuacji jakiegokolwiek odstępstwa od normy.

Temperatura płynu chłodzącego

Temperatura płynu chłodzącego silnika może podlegać ciągłej obserwacji. Dzięki temu unika się zarówno pracy digitalDIVO na zbyt zimnym, nierozgrzanym silniku, jak również gdy jego temperatura nadmiernie wzrosła. Sterownik wyposażono także w al- gorytmy estymacji temperatury płynu chłodzącego, w przypadku gdy nie ma możliwości podłączenia czujnika.

Kontrola wiarygodności

Prawidłowość analizowanych przez digitalDIVO danych dotyczących wtrysków jest zawsze weryfikowana tak, by nigdy nie dopuścić do niepoprawnej pracy silnika. Kontrolowane są takie sygnały jak ciśnienie doładowania, temperatura spalin, czas trwania i ilość wtrysków, liczba obrotów silnika i jego moment obrotowy. Oczywiście z ogromną dokładnością sprawdzane są także sygnały wyjściowe, podawane przez sterownik do układu wtryskiwaczy. Jeżeli wykraczają one poza dopuszczalne granice, mogą zostać skorygowane bądź ich przesyłanie zostaje wstrzymane

Interakcja z kierowcą

Głównym celem działania sterownika digitalDIVO jest zwiększenie komfortu jazdy. Uzyskiwany jest on nie tylko dzięki większym wartościom momentu obrotowego i mocy (a co za tym idzie znacznie lepszemu przyspieszeniu), lecz także dzięki niespotykanej dotąd dokładnej i precyzyjnej reakcji układu na zachowanie kierowcy. Podłączenie sygnału pedału gazu pozwala jeszcze lepiej dobierać parametry optymalizacji, co sprawia, iż uzyskiwany dodatkowy moment obrotowy jest wykorzystywany w najefektywniejszy sposób.

Watchdog (układ alarmowy)

Działanie procesora digitalDIVO jest nadzorowane programowo i w sposób sprzętowy przez układ Watchdog. Jeżeli wystąpi błąd programu lub w układzie elektronicznym pojawi się ekstremalne zakłócenie z zewnątrz, w ciągu kilku tysięcznych sekundy zareaguje układ Watchdog i procesor zostanie zresetowany. Pozwala to także zapobiec awariom, do których może dojść z powodu słabego lub uszkodzonego akumulatora.

Obudowa i bezpieczeństwo mechaniczne

digitalDIVO jest montowany w metalowej obudowie wodoszczelnej, do której nie dostają się żadne zanieczyszczenia z zewnątrz. Ponadto sam układ elektroniczny zanur- zony jest w specjalnej żywicy, chroniącej przed wstrząsami, wilgocią i wpływem tem- peratury. Zastosowana technologia SMD i montaż maszynowy w zasadzie wyklucza możliwość wystąpienia błędów konstrukcji.

EMC – Kompatybilność

Układ elektroniczny digitalDIVO wykonany jest w technologii wielowarstwowej i został przetestowany zgodnie z obowiązującymi przepisami kompatybilności elektromagne- tycznej.

Dostosowanie ilości wtrysków

digitalDIVO oferuje unikalną, niedostępną do tej pory na rynku technologię, która po- zwala w razie potrzeby regulować długość i ilość wtrysków paliwa, w zależności od obciążenia i momentu obrotowego.

Dostosowanie ciśnienia doładowania

digitalDIVO jest w stanie kontrolować i w razie potrzeby dokładnie dostosowywać ciśnienie doładowania do obciążenia i momentu obrotowego. Oryginalna dynamika sygnału ciśnienia doładowania jest zachowana.

Plug&Play – łatwiejszy i szybszy montaż

digitalDIVO może współpracować ze wszystkimi silnikami common rail. Żadne wiązki przewodów nie zostają uszkodzone lub zerwane, żaden sterownik nie zostanie otwarty lub narus- zony. Montaż i demontaż urządzenia jest szybki i nieinwazyjny.

Kompatybilność z aktualizacjami oryginalnego oprogramowania silnika

Wykonanie aktualizacji oryginalnego oprogramowania jednostki sterującej silnika nie zakłóca działania sterownika digitalDIVO. W przeciwieństwie do metod chiptuningu, urządzenia HOPA nie nadpisują w żaden sposób oryginalnego oprogramowania pojazdu i nie wpływają na jego działanie.

Więcej informacji znajdziesz na www.hopa-tuning.pl